Er zijn veel technische dienstverleners. Waarom zou je dan kiezen voor Klein Poelhuis? Lees hier wat wij onze medewerkers te bieden hebben.

Klein Poelhuis Installatietechniek is een technische dienstverlener die zich richt op de installatiemarkt en service & onderhoud. Dit maakt ons een totaalaanbieder op het gebied van woningbouw, utiliteit, service & onderhoud. Klein Poelhuis Installatietechniek wil als bedrijf bijdragen aan duurzaam bouwen (MVO) en stelt zich daarin op als partner in de totaalketen. Onze klanten mogen hoge verwachtingen hebben, en om daaraan te voldoen werken wij continu aan:

Samenwerking

 • Het stimuleren van een goede en juiste samenwerking tussen de bedrijven onderling;
 • Een prettige omgang met elkaar (collegialiteit) en met zowel de klant als leverancier;
 • Leiderschap in coachende en ondersteunende zin;
 • Loyaliteit aan de Klein Poelhuis bedrijven;
 • Samenwerken (onderling en met alle partijen op de bouw).

Kwaliteit

 • Hedendaagse faciliteiten in onze kantoren en op de bouwplaatsen;
 • Gekeurde en gecertificeerde gereedschappen (veiligheidstechnisch en milieutechnisch verantwoord);
 • Goede communicatiemogelijkheden (computers, telefoons).

Veiligheid
Door middel van voorlichting en informatieverstrekking aan medewerkers en waar nodig aanvullende opleidingen zorgen we ervoor dat medewerkers, die betrokken zijn bij milieukritische werkzaamheden, in staat zijn om bij de uitvoering van hun werkzaamheden de risico’s voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

Veiligheidstechnisch:
Bij het uitvoeren van het beleid voldoet het management blijvend aan de regels van de NEN ISO 9001:2008 module H, AQAP 2110 (ed1), ISO 14001, VCA**, BRL6000, Criteria van toezicht (EVK), SCIOS scope 1 en 2, STEK, “Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties” en de heersende wet- en regelgeving. KPB bewaakt deze gecertificeerde processen door continu te werken aan verbetering, maar ook aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. En het streven naar continue verbetering van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu.

Opleiding

 • De kennis van de medewerkers up-to-date houden;
 • Het ontplooien van individuele of groepen medewerkers;
 • Uitdaging in werk en opdrachten;
 • Optimale werkprocessen.

Solide bedrijf
Klein Poelhuis bestaat al meer dan 100 jaar! We zijn één van de grotere totaalinstallateurs in Nederland. Vanuit 5 gespecialiseerde werkmaatschappijen ontwerpen, implementeren en onderhouden de meest uiteenlopende installaties in heel Nederland. Een belangrijke succesfactor is dat wij de mens centraal stellen. Wij kunnen als onderneming nog zoveel willen en nastreven, de kwaliteit van ons werk staat of valt natuurlijk met de mensen die het moeten doen. Daarom besteden wij veel aandacht aan onze medewerkers, hun opleiding en de manier waarop zij met hun werk bezig zijn.